Vòng bi nhào tròn (vòng bi tròn tự lựa) được thiết kế gồm vành trong gắn với hai dãy bi cầu liên kết vành ngoài có rãnh hình cầu. Nhờ kiểu thiết kế trên, vòng bi nhào tròn (vòng bi tròn tự lựa) có thể hoạt động trong điều kiện có sự lệch trục do sự biến dạng hoặc lỗi lắp ráp. Vòng bi nhào tròn (vòng bi tròn tự lựa) thích hợp với trục dài, nơi gối đỡ khó có thể định vị chính xác.