VÒNG BI / BẠC ĐẠN NHÀO

Vòng bi nhào (bạc đạn nhào) được thiết kế gồm vành trong gắn với hai dãy bi cầu liên kết vành ngoài có rãnh hình cầu. Nhờ kiểu thiết kế trên, vòng bi / bạc đạn nhào tròn (vòng bi tròn tự lựa) có thể hoạt động trong điều kiện có sự lệch trục do sự biến dạng hoặc lỗi lắp ráp.

Vòng bi nhào tròn (vòng bi tròn tự lựa) thích hợp với trục dài, nơi gối đỡ khó có thể định vị chính xác. Loại vòng bi (bạc đạn) này thường có thể có lỗ côn và được lắp ráp với ống lót côn. Các vòng cách được làm từ thép dập hoặc nhựa tổng hợp polyamide. Loại vòng bi (bạc đạn) này chỉ nên dùng trong những ứng dụng tải trọng hướng trục thấp nhờ có sự hỗ trợ nhẹ dọc trục của viên bi bởi rãnh chạy vành ngoài.

Mới

Đường kính trong (d) : 15 mm
Đường kính ngoài (D) : 35 mm
Độ dày vòng bi (B) : 11 mm
Trọng lượng : 0.049 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 17 mm
Đường kính ngoài (D) : 40 mm
Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
Trọng lượng : 0.072 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 20 mm
Đường kính ngoài (D) : 47 mm
Độ dày vòng bi (B) : 14 mm
Trọng lượng : 0.116 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 25 mm
Đường kính ngoài (D) : 52 mm
Độ dày vòng bi (B) : 15 mm
Trọng lượng : 0.138 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 62 mm
Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
Trọng lượng : 0.217 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 35 mm
Đường kính ngoài (D) : 72 mm
Độ dày vòng bi (B) : 17 mm
Trọng lượng : 0.317 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 80 mm
Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
Trọng lượng : 0.414 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 45 mm
Đường kính ngoài (D) : 85 mm
Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
Trọng lượng : 0.457 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 50 mm
Đường kính ngoài (D) : 90 mm
Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
Trọng lượng : 0.515 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 55 mm
Đường kính ngoài (D) : 100 mm
Độ dày vòng bi (B) : 21 mm
Trọng lượng : 0.692 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 60 mm
Đường kính ngoài (D) : 110 mm
Độ dày vòng bi (B) : 22 mm
Trọng lượng : 0.879 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 65 mm
Đường kính ngoài (D) : 120 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 1.13 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 70 mm
Đường kính ngoài (D) : 125 mm
Độ dày vòng bi (B) : 24 mm
Trọng lượng : 1.24 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 75 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (B) : 25 mm
Trọng lượng : 1.33 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 80 mm
Đường kính ngoài (D) : 140 mm
Độ dày vòng bi (B) : 26 mm
Trọng lượng : 1.65 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 85 mm
Đường kính ngoài (D) : 150 mm
Độ dày vòng bi (B) : 28 mm
Trọng lượng : 2.06 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 90 mm
Đường kính ngoài (D) : 160 mm
Độ dày vòng bi (B) : 30 mm
Trọng lượng : 2.51 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 25 mm
Đường kính ngoài (D) : 62 mm
Độ dày vòng bi (B) : 17 mm
Trọng lượng : 0.255 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 72 mm
Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
Trọng lượng : 0.383 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 35 mm
Đường kính ngoài (D) : 80 mm
Độ dày vòng bi (B) : 21 mm
Trọng lượng : 0.5 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 90 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 0.709 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 45 mm
Đường kính ngoài (D) : 100 mm
Độ dày vòng bi (B) : 25 mm
Trọng lượng : 0.953 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 50 mm
Đường kính ngoài (D) : 110 mm
Độ dày vòng bi (B) : 27 mm
Trọng lượng : 1.2 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 55 mm
Đường kính ngoài (D) : 120 mm
Độ dày vòng bi (B) : 29 mm
Trọng lượng : 1.58 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 60 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (B) : 31 mm
Trọng lượng : 1.96 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 65 mm
Đường kính ngoài (D) : 140 mm
Độ dày vòng bi (B) : 33 mm
Trọng lượng : 2.42 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 70 mm
Đường kính ngoài (D) : 150 mm
Độ dày vòng bi (B) : 35 mm
Trọng lượng : 2.99 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 75 mm
Đường kính ngoài (D) : 160 mm
Độ dày vòng bi (B) : 37 mm
Trọng lượng : 3.55 kg
Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com