1. Liên lạc trực tiếp đến bộ phận bán hàng, vui lòng gọi số:

  • 0283 969 9384 – Ms. Hương 
  • 0283 969 2818 – Mr. Thi
  • 0903 976 057 – Mr. Thơ

2. Mua hàng trực tiếp: Quý khách hàng có thể đến địa chỉ - 396 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh để mua hàng trực tiếp.

3. Gửi email theo địa chỉ: 

info@tandailongbearings.com.vn

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com