Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thanh toán trước hoặc sau khi nhận hàng tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên.

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com