VÒNG BI / BẠC ĐẠN KBC (HÀN QUỐC)

Thương hiệu vòng bi KBC (trước đây là Công ty Bạc đạn Hàn Quốc), bây giờ là một phần của hãng vòng bi FAG Hàn Quốc Corp, là một thành viên của Tập đoàn INA-Schaeffler.

Hãng vòng bi KBC thành lập vào năm 1953, chuyên cung cấp sản phẩm vòng bi chất lượng cao. Ổ trục vòng bi KBC được sử dụng như là thành phần cốt lõi của xe ô tô, điện - điện tử, thiết bị bán dẫn, máy bay và máy giặt.

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới


Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) côn
Giá : Vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Hàn Quốc

Mới

Mới

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com