VÒNG BI / BẠC ĐẠN FAG (ĐỨC)

FAG là thương hiệu vòng bi (bạc đạn) nổi tiếng của Đức, Tân Đại Long là nhà phân phối vòng bi (bạc đạn) FAG với các chủng loại sau đây:
• Vòng bi (bạc đạn) tròn: Xem file mã hàng.
• Vòng bi (bạc đạn) côn: Xem file mã hàng.
• Vòng bi (bạc đạn) cà na: Xem file mã hàng
• Vòng bi (bạc đạn) đũa trụ: Xem file mã hàng.
• Vòng bi (bạc đạn) nhào tròn: Xem file mã hàng.
• Vòng bi (bạc đạn) tròn dày hai hàng đạn: Xem file mã hàng.
• Vòng bi (bạc đạn) chà cà na: Xem file mã hàng.
• Vòng bi (bạc đạn) ốc bích: Xem file mã hàng.

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com