VÒNG BI / BẠC ĐẠN IKO (NHẬT BẢN)

IKO là thương hiệu sản phẩm của Nippon Thompson

Hãng sản xuất vòng bi IKO này tiếp tục thành công qua một loạt các ngành công nghiệp, được xây dựng nên bởi những người không ngừng theo đuổi đổi mới, phát triển công nghệ cao, và phấn đấu để tạo ra sản phẩm chất lượng cao để góp phần vào xã hội.

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com