Schaeffler Group là một nhà cung cấp ô tô và công nghiệp tích hợp toàn cầu. chất lượng cao nhất, công nghệ vượt trội và khả năng sáng tạo mạnh mẽ đại diện cho các cơ sở cho sự thành công lâu dài của Tập đoàn Schaeffler. Các Tập đoàn Schaeffler là một đóng góp quan trọng để "Mobility cho ngày mai" với các thành phần có độ chính xác cao và hệ thống trong các ứng dụng động cơ, hộp số, khung gầm và cũng như cán, vòng bi trượt giải pháp cho một số lượng lớn các ứng dụng công nghiệp.

Các công ty công nghệ được tạo ra doanh thu khoảng 13200000000 € trong năm 2015. Với khoảng 84.000 nhân viên trên toàn thế giới, Schaeffler là một trong những công ty gia đình lớn nhất thế giới, và với khoảng 170 địa điểm ở hơn 50 quốc gia, có một mạng lưới toàn cầu của các địa điểm sản xuất, nghiên cứu và phát triển cơ sở vật chất, và các công ty bán hàng. Là một đối tác phát triển toàn cầu và nhà cung cấp, Schaeffler duy trì mối quan hệ ổn định lâu dài với khách hàng và nhà cung cấp của nó.