Mới
30TAG12

VÒNG BI / BẠC ĐẠN CHÀ ẮC PI DÊ 30TAG12

30TAG12

Mới

  • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) chà ắc pi dê
  • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
  • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
  • Xuất xứ: Nhật Bản

Sản phẩm cùng hãng sản xuất

Top