VÒNG BI / BẠC ĐẠN CÔN

Vòng bi bạc dạn côn có rãnh chạy của vành trong, vành ngoài và viên bi được thiết kế với góc côn để các bề mật của rãnh và trục viên bi cắt nhau tại 1 điểm trên tâm trục. Các viên bi được dẫn hướng nhờ vành trong côn có gờ.

Vòng bi (bạc đạn) côn 1 dãy chịu được tải trọng hướng trục. Nếu tải trọng hướng tâm hoặc tải trọng hướng trục từ 2 phía, thì vòng bi (bạc đạn) phải được ghép cặp với vị trí kiểu "mặt đối mặt" hay "lưng đối lưng".

Vòng bi (bạc đạn) côn có thể tách rời và gồm các phần sau: vành ngoài, vành trong ráp với bi đũa. Vành trong và các viên bi đũa côn không tách rời nhau gọi là "côn". Vành ngoài gọi là "chén". Khe hở trong được tạo thành trong quá trình lắp ráp do vị trí trục côn tương ứng với chén. Loại vòng bi (bạc đạn) này được dùng trong tình huống tải trọng đặt trước để đạt được độ cứng hơn và độ chính xác hoạt động của trục.

Vòng bi (bạc đạn) côn 2 dãy hay 4 dãy được thiết kế để chịu tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục từ 2 phía. Vòng bi (bạc đạn) côn 4 dãy được dùng trong ổ trục máy cán và các ứng dụng khác chịu tải trọng cao.

Vòng cách làm bằng thép dập được sử dụng cho các vòng bi (bạc đạn) có đường kính trong nhỏ, vòng cách đồng thau có độ cứng cao hay vòng cách làm bằng thép mềm được dùng cho các loại vòng bi (bạc đạn) có đường kính trong lớn. Vòng cách có chốt chịu lực mạnh được dùng cho các loại vòng bi (bạc đạn) có đường kính trong lớn.

Mới

 • Đường kính trong (d) :  15 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 35 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 11.75 mm
 • Trọng lượng : 0.053 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO

KG International

Mới

 • Đường kính trong (d) :  17 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 40 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 13.25 mm
 • Trọng lượng : 0.08 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  20 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 47 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 15.25 mm
 • Trọng lượng : 0.127 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  25 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 16.25 mm
 • Trọng lượng : 0.154 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 62 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 17.25 mm
 • Trọng lượng : 0.241 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 72 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 18.25 mm
 • Trọng lượng : 0.344 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 80 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 18.75 mm
 • Trọng lượng : 0.435 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  45 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 85 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 20.75 mm
 • Trọng lượng : 0.495 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  50 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 90 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 21.75 mm
 • Trọng lượng : 0.563 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  55 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 100 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 22.75 mm
 • Trọng lượng : 0.74 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  60 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 110 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 23.75 mm
 • Trọng lượng : 0.949 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  65 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 120 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 24.75 mm
 • Trọng lượng : 1.18 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  70 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 125 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 26.25 mm
 • Trọng lượng : 1.26 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  75 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 130 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 27.25 mm
 • Trọng lượng : 1.41 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  80 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 140 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 28.25 mm
 • Trọng lượng : 1.72 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  85 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 150 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 30.5 mm
 • Trọng lượng : 2.14 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  90 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 160 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 32.5 mm
 • Trọng lượng : 2.66 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  95 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 170 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 34.5 mm
 • Trọng lượng : 3.07 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  100 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 180 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 37 mm
 • Trọng lượng : 3.78 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  105 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 190 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 39 mm
 • Trọng lượng : 4.39 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  110 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 200 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 41 mm
 • Trọng lượng : 5.18 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  120 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 215 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 43.5 mm
 • Trọng lượng : 6.23 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  130 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 230 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 43.75 mm
 • Trọng lượng : 7.25 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  140 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 250 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 45.75 mm
 • Trọng lượng : 9.26 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  150 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 230 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 49 mm
 • Trọng lượng : 11.2 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  17 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 47 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 15.25 mm
 • Trọng lượng : 0.134 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  20 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 16.25 mm
 • Trọng lượng : 0.169 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường kính trong (d) :  25 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 62 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 18.25 mm
 • Trọng lượng : 0.272 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com