HÌNH THỨC THANH TOÁN 

  • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  • Thanh toán trước hoặc sau khi nhận hàng tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên.

Top