MĂNG XÔNG  Có 50 sản phẩm.

MĂNG XÔNG

Măng xông là một dạng miếng chêm hình ống tròn, bao gồm ba bộ phận chính : ống lót xẻ có rãnh, đai ốc và vòng nệm.

Măng xông sử dụng để chêm giữa trục của máy móc và vòng bi nhào càna lỗ côn, vòng bi nhào lỗ côn, gối đỡ UK, UKP cho phép dễ dàng lắp đặt và tháo vòng bi.

Một số loại khác của măng xông cũng đã được sản xuất để đáp ứng yêu cầu ứng dụng cụ thể. Thông tin kỹ thuật cho măng xông như vậy có thể được cung cấp khi có yêu cầu.

KG có thể cung cấp măng xông cho các loại vòng bi sau đây:

  • H204 - H222: 1204K - 1222K
  • H304 - H322: 1304K - 1322K, 2204K - 2222K, 22205K - 22222K, 21304K - 21322K
  • H2304 - H2322 : 2304K - 2322K, 23218K - 23256K, 22308K - 22356K
  • H3124 - H3164 : 22224K - 22264K

trên trang
Kích thước : 25 x 45 x 38 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 30 x 52 x 43 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 35 x 58 x 46 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 40 x 65 x 50 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 50 x 75 x 59 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 45 x 70 x 55 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 55 x 80 x 62 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 60 x 85 x 65 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 60 x 92 x 68 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 65 x 98 x 73 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 70 x 105 x 78 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 75 x 110 x 82 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 80 x 120 x 86 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 85 x 125 x 90 (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Hiển thị 1 - 14 của 50 sản phẩm
Top