VÒNG BI / BẠC ĐẠN TRÒN  Có 74 sản phẩm.

VÒNG BI / BẠC ĐẠN TRÒN
trên trang
 • Đường kính trong (d): 28 mm
 • Đường kính ngoài (D): 65 mm
 • Độ dày vòng bi (B): 15.5 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Xuất xứ: Nhật Bản 
 • Đường kính trong (d): 28 mm
 • Đường kính ngoài (D): 68 mm
 • Độ dày vòng bi (B): 18 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Xuất xứ: Nhật Bản 
 • Đường kính trong (d): 25 mm
 • Đường kính ngoài (D): 68 mm
 • Độ dày vòng bi (B): 17 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Xuất xứ: Nhật Bản 
 • Đường kính trong (d): 25 mm
 • Đường kính ngoài (D): 68 mm
 • Độ dày vòng bi (B): 19 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Xuất xứ: Nhật Bản  
 • Đường kính trong (d): 35 mm
 • Đường kính ngoài (D): 72 mm
 • Độ dày vòng bi (B): 26 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Xuất xứ: Nhật Bản 
 • Đường kính trong (d): 35 mm
 • Đường kính ngoài (D): 80 mm
 • Độ dày vòng bi (B): 28 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Xuất xứ: Nhật Bản 
 • Đường kính trong (d): 40 mm
 • Đường kính ngoài (D): 90 mm
 • Độ dày vòng bi (B): 26 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Xuất xứ: Nhật Bản  
 • Đường kính trong (d): 40 mm
 • Đường kính ngoài (D): 92 mm
 • Độ dày vòng bi (B): 25.5 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Xuất xứ: Nhật Bản  
 • Đường kính trong (d) : 10 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 26 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 8 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) : 12 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 28 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 8 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) : 15 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 32 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 9 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) : 17 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 35 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 10 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) : 20 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 42 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) : 25 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 47 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Xuất xứ : Nhật Bản
Hiển thị 1 - 14 của 74 sản phẩm
Top