VÒNG BI / BẠC ĐẠN TRƯỢT

Vòng bi/ bạc đạn trượt Samick có khá nhiều dạng như dạng chân đế có chân đế vuông, tròn..

Mã sản phẩm: 

  • SAMICK-LM 16UUOP

   SAMICK-LM 20UUOP

   SAMICK-LM 25UUOP

   SAMICK-LM 30UUOP

   SAMICK-LM 35UUOP

   SAMICK-LM 40UUOP

   SAMICK-LM 10LUU

   • SAMICK-LM 10UU

   SAMICK-LM 12LUU

   SAMICK-LM 12UU

   SAMICK-LM 13LUU

   SAMICK-LM 13UU

   SAMICK-LM 16LUU

   SAMICK-LM 16UU

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 08.3969.9384 hoặc email: info@tandailongbearings.com.vn 

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com