VÒNG BI / BẠC ĐẠN TRÒN

Mới

Mã sản phẩm : 6000 - 6040 series
Kích thước : Xem file kỹ thuật 
Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) tròn
Giá : vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Nhật Bản

Mới

Mã sản phẩm : 6200 - 6240 series
Kích thước : Xem file kỹ thuật 
Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) tròn
Giá : vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Nhật Bản

Mới

Mã sản phẩm : 6300 - 6340 series
Kích thước : Xem file kỹ thuật 
Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) tròn
Giá : vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Nhật Bản

Mới

Mã sản phẩm : 6900 - 6930 series
Kích thước : Xem file kỹ thuật 
Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) tròn
Giá : vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Nhật Bản

Mới

Mã sản phẩm : 6800 - 6830 series
Kích thước : Xem file kỹ thuật 
Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) tròn
Giá : vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Nhật Bản

Mới

Mã sản phẩm : 604 - 629 series
Kích thước : Xem file kỹ thuật 
Chủng loại : Vòng bi (bạc đạn) tròn
Giá : vui lòng liên hệ - 028.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn

Xuất xứ : Nhật Bản

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com