VÒNG BI / BẠC ĐẠN TRÒN

Vòng bi bạc đạn tròn là loại vòng bi thông dụng nhất trong tất cả các loại vòng bi bạc đạn hạt tròn bởi sự đa dạng về chủng loại. Chúng bao gồm loại không có nắp chắn mỡ, có nắp chắn mỡ bằng thép hoặc cao su (nhựa) và có rãnh chặn.

Vòng bi bạc đạn tròn có nắp sắt, nắp cao su (nắp nhựa) là loại vòng bi bạc đạn tiêu chuẩn. Bề mặt rãnh lăn trên cả vành trong và vành ngoài vòng bi bạc đạn có cung bán kính lớn hơn một chút so với viên bi. Các viên bi có tiếp điểm với rãnh chạy (tiếp xúc êlíp khi có tải trọng). Các gờ của vành trong có độ cao bằng nhau (như gờ của vành ngoài).

Vòng bi bạc đạn tròn có thể chịu tải trọng hướng tâm, tải trọng dọc trục, tải trọng đa hợp và do thiết kế đơn giản, loại vòng bi bạc đạn này được sản xuất để tạo ra độ chính xác hoạt động cao và vận hành với tốc độ cao.

Mới

 • Đường kính trong (d) : 190 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 290 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 46 mm
 • Trọng lượng : 9.18 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO     

KG International

Mới

 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 90 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
 • Trọng lượng : 0.63 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO    

KG International

Mới

 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 90 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 33 mm
 • Trọng lượng : 0.885 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO   
Mới

 • Đường kính trong (d) : 15 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 32 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 8 mm
 • Trọng lượng : 0.025 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 17 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 35 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 8 mm
 • Trọng lượng : 0.032 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 20 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 42 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 8 mm
 • Trọng lượng : 0.051 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 10 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 22 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 6 mm
 • Trọng lượng : 0.009 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 12 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 24 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 6 mm
 • Trọng lượng : 0.011 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 15 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 28 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 7 mm
 • Trọng lượng : 0.016 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 17 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 30 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 7 mm
 • Trọng lượng : 0.018 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 20 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 37 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 9 mm
 • Trọng lượng : 0.036 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 25 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 42 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 9 mm
 • Trọng lượng : 0.042 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 47 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 9 mm
 • Trọng lượng : 0.048 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 55 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 10 mm
 • Trọng lượng : 0.074 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 62 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
 • Trọng lượng : 0.11 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 45 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 68 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
 • Trọng lượng : 0.128 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 50 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 72 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
 • Trọng lượng : 0.132 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 55 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 80 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 13 mm
 • Trọng lượng : 0.18 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 60 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 85 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 13 mm
 • Trọng lượng : 0.193 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 65 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 90 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 13 mm
 • Trọng lượng : 0.206 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 70 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 100 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
 • Trọng lượng : 0.334 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 75 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 105 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
 • Trọng lượng : 0.353 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 80 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 110 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
 • Trọng lượng : 0.373 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 85 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 120 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Trọng lượng : 0.536 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 90 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 125 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Trọng lượng : 0.554 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 95 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 130 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Trọng lượng : 0.579 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 
Mới

 • Đường kính trong (d) : 100 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 140 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Trọng lượng : 0.785 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO  
Mới

 • Đường kính trong (d) : 10 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 19 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 5 mm
 • Trọng lượng : 0.005 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com