VÒNG BI / BẠC ĐẠN ỐC BÍCH

Vòng bi (bạc đạn) ốc bích hay còn gọi là vòng bi cầu đỡ chặn, vòng bi tiếp xúc góc có các rãnh chạy của vành trong và vành ngoài được chế tạo với góc tiếp xúc. Vòng bi (bạc đạn) này là loại không thể tách rời. Các viên bi được lắp vào kết cấu vòng trong đối diện, số bi được lắp nhiều hơn so với vòng bi (bạc đạn) tròn.

Vật liệu vòng cách tiêu chuẩn được làm từ thép dập, đồng thau có độ cứng cao hay nhựa tổng hợp. Vật liệu vòng cách tùy thuộc vào từng loại vòng bi (bạc đạn) và điều kiện làm việc.

Vòng bi (bạc đạn) ốc bích chịu được lực hướng tâm, dọc trục hoặc tải trọng đa hợp, tuy nhiên lực dọc trục chỉ chịu theo một hướng nhất định. Thông thường thì ta hay ghép cặp hai vòng bi (bạc đạn) loại này, chúng có thể chịu được tải dọc trục hai hướng do tải trong hướng tâm sinh ra.

Mới

Đường kính trong (d) : 75 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (B) : 25 mm
Trọng lượng : 1.17 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International 
Mới

Đường kính trong (d) : 17 mm
Đường kính ngoài (D) : 40 mm
Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
Trọng lượng : 0.064 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 20 mm
Đường kính ngoài (D) : 47 mm
Độ dày vòng bi (B) : 14 mm
Trọng lượng : 0.1 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 25 mm
Đường kính ngoài (D) : 52 mm
Độ dày vòng bi (B) : 15 mm
Trọng lượng : 0.125 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 62 mm
Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
Trọng lượng : 0.193 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 35 mm
Đường kính ngoài (D) : 72 mm
Độ dày vòng bi (B) : 17 mm
Trọng lượng : 0.281 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 80 mm
Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
Trọng lượng : 0.355 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 45 mm
Đường kính ngoài (D) : 85 mm
Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
Trọng lượng : 0.404 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 50 mm
Đường kính ngoài (D) : 90 mm
Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
Trọng lượng : 0.457 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 55 mm
Đường kính ngoài (D) : 100 mm
Độ dày vòng bi (B) : 21 mm
Trọng lượng : 0.6 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 60 mm
Đường kính ngoài (D) : 110 mm
Độ dày vòng bi (B) : 22 mm
Trọng lượng : 0.765 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 65 mm
Đường kính ngoài (D) : 120 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 0.962 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 70 mm
Đường kính ngoài (D) : 125 mm
Độ dày vòng bi (B) : 24 mm
Trọng lượng : 1.09 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 20 mm
Đường kính ngoài (D) : 52 mm
Độ dày vòng bi (B) : 15 mm
Trọng lượng : 0.138 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 25 mm
Đường kính ngoài (D) : 62 mm
Độ dày vòng bi (B) : 17 mm
Trọng lượng : 0.23 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 72 mm
Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
Trọng lượng : 0.345 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 35 mm
Đường kính ngoài (D) : 80 mm
Độ dày vòng bi (B) : 21 mm
Trọng lượng : 0.462 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 90 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 0.625 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 45 mm
Đường kính ngoài (D) : 100 mm
Độ dày vòng bi (B) : 25 mm
Trọng lượng : 0.837 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 50 mm
Đường kính ngoài (D) : 110 mm
Độ dày vòng bi (B) : 27 mm
Trọng lượng : 1.09 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 55 mm
Đường kính ngoài (D) : 120 mm
Độ dày vòng bi (B) : 29 mm
Trọng lượng : 1.39 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 65 mm
Đường kính ngoài (D) : 140 mm
Độ dày vòng bi (B) : 33 mm
Trọng lượng : 2.11 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 60 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (B) : 31 mm
Trọng lượng : 1.74 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 70 mm
Đường kính ngoài (D) : 150 mm
Độ dày vòng bi (B) : 35 mm
Trọng lượng : 2.56 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 75 mm
Đường kính ngoài (D) : 160 mm
Độ dày vòng bi (B) : 37 mm
Trọng lượng : 3.07 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 80 mm
Đường kính ngoài (D) : 140 mm
Độ dày vòng bi (B) : 26 mm
Trọng lượng : 1.39 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International 
Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 55 mm
Độ dày vòng bi (B) : 13 mm
Trọng lượng : 0.135 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International 
Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 68 mm
Độ dày vòng bi (B) : 15 mm
Trọng lượng : 0.222 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) ốc bích
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International 

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com