VÒNG BI / BẠC ĐẠN MẮT TRÂU

Vòng bi mắt trâu bao gồm một vòng trong được mài mòn nằm trong một vòng tròn ngoài tương ứng dùng cho các tải trọng hướng tâm, dọc trục hoặc tổng hợp lực. Chúng không có các con lăn.

Vòng bi mắt trâu tuy nhỏ nhưng cho công suất cao với khả năng hóa giải độ lệch vừa phải. Các kích cỡ lớn hơn thích hợp lý tưởng cho các ứng dụng dao động tần số thấp như trong các thiết bị khai mỏ, xây dựng và các nhà máy phát động thủy lực/ khí. Các kích cỡ nhỏ hơn được dùng trong các ứng dụng hàng không. Các thiết bị khác nhau có sẵn cho các lực hướng tâm và các lực dọc trục một hoặc hai hướng.

Vòng bi mắt trâu được phân thành 2 loại dựa vào mục đích sử dụng là: Vòng bi mắt trâu tự bôi trơn và vòng bi mắt trâu phải tra mỡ. Ngoài ra, còn một dạng vòng bi mắt trâu khá đặc biệt, đó là vòng bi Rod End, gồm một vòng bi mắt trâu gắn trực tiếp lên một con ốc vít. Căn cứ vào chiều vặn của ốc vít này người ta phân vòng bi Rod end thành 2 loại: Vòng bi rod end ren phải (Male Rod end bearing), vòng bi rod end ren trái (Female Rod end bearing).

Ký hiệu quốc tế của loại vòng bi mắt trâu thường bắt đầu bằng chữ GE.

Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 12 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 22 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 10 mm
 • Trọng Lượng : 0.015 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 15 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 26 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 12 mm
 • Trọng Lượng : 0.027 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 17 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 30 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 14 mm
 • Trọng Lượng : 0.041 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 20 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 35 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 16 mm
 • Trọng Lượng : 0.066 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 25 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 42 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 20 mm
 • Trọng Lượng : 0.119 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 30 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 47 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 22 mm
 • Trọng Lượng : 0.153 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 35 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 55 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 25 mm
 • Trọng Lượng : 0.233 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 40 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 62 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 28 mm
 • Trọng Lượng : 0.306 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 45 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 68 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 32 mm
 • Trọng Lượng : 0.427 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 50 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 75 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 35 mm
 • Trọng Lượng : 0.546 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 55 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 85 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 40 mm
 • Trọng Lượng : 0.860 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 60 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 90 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 44 mm
 • Trọng Lượng : 1.045 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 70 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 105 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 49 mm
 • Trọng Lượng : 1.55 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 80 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 120 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 55 mm
 • Trọng Lượng : 2.31 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 90 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 130 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 60 mm
 • Trọng Lượng : 2.75 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 100 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 150 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 70 mm
 • Trọng Lượng : 4.45 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 110 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 160 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 70 mm
 • Trọng Lượng : 4.82 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 120 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 180 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 85 mm
 • Trọng Lượng : 8.05 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 140 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 210 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 90 mm
 • Trọng Lượng : 11.02 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

 • Đường Kính Trong (d) : 160 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 230 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (B) : 105 mm
 • Trọng Lượng : 14.01 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) mắt trâu
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 10 mm
Đường kính ngoài (D) : 26 mm
Chiều dài vòng bi (L) : 61 mm
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) đầu thanh kéo ren ngoài
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 10 mm
Đường kính ngoài (D) : 26 mm
Chiều dài vòng bi (L) : 61 mm
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) đầu thanh kéo ren trong
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 12 mm
Đường kính ngoài (D) : 30 mm
Chiều dài vòng bi (L) : 69 mm
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) đầu thanh kéo ren ngoài
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 12 mm
Đường kính ngoài (D) : 30 mm
Chiều dài vòng bi (L) : 69 mm
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) đầu thanh kéo ren trong
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 14 mm
Đường kính ngoài (D) : 34 mm
Chiều dài vòng bi (L) : 77 mm
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) đầu thanh kéo ren ngoài
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 16 mm
Đường kính ngoài (D) : 38 mm
Chiều dài vòng bi (L) : 85 mm
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) đầu thanh kéo ren ngoài
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 18 mm
Đường kính ngoài (D) : 42 mm
Chiều dài vòng bi (L) : 93 mm
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) đầu thanh kéo ren ngoài
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 20 mm
Đường kính ngoài (D) : 46 mm
Chiều dài vòng bi (L) : 101 mm
Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) đầu thanh kéo ren ngoài
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com