VÒNG BI / BẠC ĐẠN CHÀ CÀ NA

Rãnh chạy của vòng đệm gối đỡ của loại vòng bi (bạc đạn) chà cà na hay vòng bi chà lực có dạng hình cầu, tâm mặt cầu nằm trên trục của vòng bi (bạc đạn). Thiết kế này cho phép khả năng của vòng bi (bạc đạn). Góc tiếp xúc khoảng 45 độ - cho phép vòng bi (bạc đạn) chịu được lực dọc trục và một ít lực hướng tâm.

Vòng bi (bạc đạn) chà cà na chịu được tải trọng cao ở tốc độ thấp đến tốc độ tương đối cao.

Do khả năng tải trọng lớn và tính chất tự lựa nên loại vòng bi (bạc đạn) này thường được dùng cho máy đúc ép trong ngành nhựa, cần cẩu móc và các loại máy móc lớn khác. Vòng cách được chế tạo bởi thép, đồng thau với độ cứng cao và thép dập.

Mới

Đường kính trong (d) : 100 mm
Đường kính ngoài (D) : 170 mm
Độ dày vòng bi (H) : 42 mm
Trọng lượng : 3.94 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 110 mm
Đường kính ngoài (D) : 190 mm
Độ dày vòng bi (H) : 48 mm
Trọng lượng : 5.78 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 150 mm
Đường kính ngoài (D) : 250 mm
Độ dày vòng bi (H) : 60 mm
Trọng lượng : 12 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 60 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (H) : 42 mm
Trọng lượng : 2.78 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 65 mm
Đường kính ngoài (D) : 140 mm
Độ dày vòng bi (H) : 45 mm
Trọng lượng : 3.44 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 70 mm
Đường kính ngoài (D) : 150 mm
Độ dày vòng bi (H) : 48 mm
Trọng lượng : 4.19 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 75 mm
Đường kính ngoài (D) : 160 mm
Độ dày vòng bi (H) : 51 mm
Trọng lượng : 5.07 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 80 mm
Đường kính ngoài (D) : 170 mm
Độ dày vòng bi (H) : 54 mm
Trọng lượng : 6.09 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 85 mm
Đường kính ngoài (D) : 180 mm
Độ dày vòng bi (H) : 58 mm
Trọng lượng : 7.2 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 90 mm
Đường kính ngoài (D) : 190 mm
Độ dày vòng bi (H) : 60 mm
Trọng lượng : 8.38 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 100 mm
Đường kính ngoài (D) : 210 mm
Độ dày vòng bi (H) : 67 mm
Trọng lượng : 11.5 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 110 mm
Đường kính ngoài (D) : 230 mm
Độ dày vòng bi (H) : 73 mm
Trọng lượng : 15 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 120 mm
Đường kính ngoài (D) : 250 mm
Độ dày vòng bi (H) : 78 mm
Trọng lượng : 18.6 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 130 mm
Đường kính ngoài (D) : 270 mm
Độ dày vòng bi (H) : 85 mm
Trọng lượng : 23.7 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 140 mm
Đường kính ngoài (D) : 280 mm
Độ dày vòng bi (H) : 85 mm
Trọng lượng : 25.2 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 150 mm
Đường kính ngoài (D) : 300 mm
Độ dày vòng bi (H) : 90 mm
Trọng lượng : 30.5 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 160 mm
Đường kính ngoài (D) : 320 mm
Độ dày vòng bi (H) : 95 mm
Trọng lượng : 37 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 170 mm
Đường kính ngoài (D) : 340 mm
Độ dày vòng bi (H) : 103 mm
Trọng lượng : 45 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 180 mm
Đường kính ngoài (D) : 360 mm
Độ dày vòng bi (H) : 109 mm
Trọng lượng : 52.9 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 190 mm
Đường kính ngoài (D) : 380 mm
Độ dày vòng bi (H) : 115 mm
Trọng lượng : 62 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 200 mm
Đường kính ngoài (D) : 400 mm
Độ dày vòng bi (H) : 122 mm
Trọng lượng : 73.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 220 mm
Đường kính ngoài (D) : 420 mm
Độ dày vòng bi (H) : 122 mm
Trọng lượng : 75 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 120 mm
Đường kính ngoài (D) : 210 mm
Độ dày vòng bi (H) : 54 mm
Trọng lượng : 7.92 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 130 mm
Đường kính ngoài (D) : 225 mm
Độ dày vòng bi (H) : 58 mm
Trọng lượng : 9.76 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 140 mm
Đường kính ngoài (D) : 240 mm
Độ dày vòng bi (H) : 58 mm
Trọng lượng : 9.76 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 170 mm
Đường kính ngoài (D) : 280 mm
Độ dày vòng bi (H) : 67 mm
Trọng lượng : 16.6 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 180 mm
Đường kính ngoài (D) : 300 mm
Độ dày vòng bi (H) : 73 mm
Trọng lượng : 21.2 kg
Chủng Loại : Vòng bi chà cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com