VÒNG BI / BẠC ĐẠN CÂY

Vòng bi (bạc đạn) cây hay vòng bi đũa là loại vòng bi có con lăn hình trụ tiếp xúc trên một đường thẳng với mặt lăn. Chúng có thể chịu được tải trọng hướng kính rất lớn và phù hợp với vận tốc cao.

Có nhiều loại thiết kế khác nhau:

 • - NU, NJ, NUP, N& NF dành cho ổ 1 dãy.
 • - NNU & NN dành cho ổ 2 dãy, phụ thuộc vào thiết kế hay gờ cạnh.

Tất cả vòng ngoài và vòng trong đều có thể tách rời riêng biệt. Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự do. Các vòng bi đũa có vòng trong hoặc vòng ngoài có hai gờ và vòng còn lại có một gờ sẽ có khả năng chịu tải hướng trục theo một hướng.

Vòng bi đũa hai dãy có độ cứng vững hướng tâm rất cao và chủ yếu được dùng cho trục chính của máy công cụ chính xác. Vòng cách thường làm bằng thép dập hay đồng thao gia công liền khối. Tuy nhiên, đôi khi người ta cũng sử dụng vòng cách đúc bằng polyamit.

Ký hiệu quốc tế của loại vòng bi này thường được bắt đầu bằng chứ N, NU, NJ, NUP, NF, NNU, NN tiếp theo là 3 hoặc 4 chữ số.

Mới

 • Đường kính trong (d) : 20 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  47 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 14 mm
 • Trọng lượng : 0.109 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 25 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  52 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 15 mm
 • Trọng lượng : 0.134 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  62 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
 • Trọng lượng : 0.203 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 35 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  72 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 17 mm
 • Trọng lượng : 0.289 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 80 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Trọng lượng : 0.370 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 45 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 85 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
 • Trọng lượng : 0.423 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 50 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 90 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Trọng lượng : 0.460 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 55 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 100 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 21 mm
 • Trọng lượng : 0.626 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 60 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 110 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 22 mm
 • Trọng lượng : 0.802 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 65 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 120 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
 • Trọng lượng : 1.000 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 70 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 125 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 24 mm
 • Trọng lượng : 1.100 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 75 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 130 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 25 mm
 • Trọng lượng : 1.21 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 80 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 140 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 26 mm
 • Trọng lượng : 1.470 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 85 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 150 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 28 mm
 • Trọng lượng : 1.830 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 90 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 160 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 30 mm
 • Trọng lượng : 2.25 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 95 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 170 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 32 mm
 • Trọng lượng : 2.720 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 100 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 180 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 34 mm
 • Trọng lượng : 3.260 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 105 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 190 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 36 mm
 • Trọng lượng : 3.870 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 110 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 200 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 38 mm
 • Trọng lượng : 4.54 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 62 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
 • Trọng lượng : 0.203 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 120 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  215 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 40 mm
 • Trọng lượng : 5.46 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 72 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 17 mm
 • Trọng lượng : 0.289 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 80 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Trọng lượng : 0.37 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 130 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  230 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 40 mm
 • Trọng lượng : 6.17 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 45 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 85 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
 • Trọng lượng : 0.423 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 140 mm
 • Đường kính ngoài (D) :  250 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 42 mm
 • Trọng lượng : 7.72 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 50 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 90 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Trọng lượng : 0.46 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 55 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 100 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 21 mm
 • Trọng lượng : 0.626 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com