VÒNG BI / BẠC ĐẠN BÁNH XE, BITÊ, CHÀ ẮC PI DÊ, TAY LÁI

Nhiều loại vòng bi KG đã được sản xuất để đáp ứng các yêu cầu cụ thể với tính năng bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của ngành công nghiệp ô tô.

Đây là loại vòng bi đặc biệt của nhiều dòng xe ô tô như Camry, Innova, Mazda v..v.. KG đã phát triển nhiều loại vòng bi dành cho ô tô như:

 • - Vòng bi bánh xe
 • - Vòng bi bitê
 • - Giàn lạnh xe ô tô (vòng bi lốc lạnh
 • - Vòng bi tay lái

Mới

 • Đường kính trong (d) : 25 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 42 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bánh xe
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 28 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 58 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 42 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bánh xe
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
Mới

 • Đường kính trong (d) : 34 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 64 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 37 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bánh xe
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com