VÒNG BI / BẠC ĐẠN NHÀO CÀ NA

Vòng bi (bạc đạn) nhào cà na có rãnh ngoài được thiết kế với bề mặt hình cầu có tâm trùng khớp với tâm của vòng bi (bạc đạn). Vòng bi (bạc đạn) nhào cà na được cải tiến thiết kế có dạng tiếp xúc đường giữa rãnh và viên bi. Cấu trúc này có thể có khả năng chịu tải trọng va đập mạnh.

Loại vòng bi (bạc đạn) này có thể chịu mức độ tải trọng hướng trục từ 2 phía tương đối cao và tự lựa. Vòng bi (bạc đạn) này được dùng cho những máy móc lớn, do có khả năng xảy ra sự biến dạng trục hay lỗi lắp ráp.

Vòng bi (bạc đạn) nhào cà na được dùng cho các thiết bị cán giấy, máy cán, sàng rung và các máy móc công nghiệp nói chung. Việc tháo lắp vòng bi (bạc đạn) nhào cà na được tiện lợi hơn khi dùng vòng bi (bạc đạn) có đường kính trong côn liên kết với trục côn, măng xông đẩy hay măng xông rút. Khe hở trong cũng có thể được điều chỉnh chính xác bằng cách dùng vòng bi (bạc đạn) có đường kính trong côn.

Vòng cách làm bằng thép dập được dùng cho vòng bi (bạc đạn) có đường kính trong nhỏ và được gia công bằng đồng thau có độ cứng cao hay vòng cách bằng thép mềm được dùng cho vòng bi (bạc đạn) có đường kính trong lớn.

Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 72 mm
Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
Trọng lượng : 0.4 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào ca na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 90 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 0.705 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 
Mới

Đường kính trong (d) : 45 mm
Đường kính ngoài (D) : 100 mm
Độ dày vòng bi (B) : 25 mm
Trọng lượng : 0.927 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 50 mm
Đường kính ngoài (D) : 110 mm
Độ dày vòng bi (B) : 27 mm
Trọng lượng : 1.21 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 55 mm
Đường kính ngoài (D) : 120 mm
Độ dày vòng bi (B) : 29 mm
Trọng lượng : 1.71 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 60 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (B) : 31 mm
Trọng lượng : 2.1 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 65 mm
Đường kính ngoài (D) : 140 mm
Độ dày vòng bi (B) : 33 mm
Trọng lượng : 2.55 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 70 mm
Đường kính ngoài (D) : 150 mm
Độ dày vòng bi (B) : 35 mm
Trọng lượng : 3.18 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 75 mm
Đường kính ngoài (D) : 160 mm
Độ dày vòng bi (B) : 37 mm
Trọng lượng : 3.81 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 80 mm
Đường kính ngoài (D) : 170 mm
Độ dày vòng bi (B) : 39 mm
Trọng lượng : 4.53 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 85 mm
Đường kính ngoài (D) : 180 mm
Độ dày vòng bi (B) : 41 mm
Trọng lượng : 5.35 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 90 mm
Đường kính ngoài (D) : 190 mm
Độ dày vòng bi (B) : 43 mm
Trọng lượng : 6.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 95 mm
Đường kính ngoài (D) : 200 mm
Độ dày vòng bi (B) : 45 mm
Trọng lượng : 7.1 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 100 mm
Đường kính ngoài (D) : 215 mm
Độ dày vòng bi (B) : 47 mm
Trọng lượng : 8.89 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 25 mm
Đường kính ngoài (D) : 52 mm
Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
Trọng lượng : 0.22 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 30 mm
Đường kính ngoài (D) : 62 mm
Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
Trọng lượng : 0.36 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 35 mm
Đường kính ngoài (D) : 72 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 0.55 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 40 mm
Đường kính ngoài (D) : 80 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 0.526 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 45 mm
Đường kính ngoài (D) : 85 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 0.584 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 50 mm
Đường kính ngoài (D) : 90 mm
Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
Trọng lượng : 0.63 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 55 mm
Đường kính ngoài (D) : 100 mm
Độ dày vòng bi (B) : 25 mm
Trọng lượng : 0.85 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 60 mm
Đường kính ngoài (D) : 110 mm
Độ dày vòng bi (B) : 28 mm
Trọng lượng : 1.15 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 65 mm
Đường kính ngoài (D) : 120 mm
Độ dày vòng bi (B) : 31 mm
Trọng lượng : 1.5 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 75 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (B) : 31 mm
Trọng lượng : 1.65 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 80 mm
Đường kính ngoài (D) : 140 mm
Độ dày vòng bi (B) : 33 mm
Trọng lượng : 2.15 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 85 mm
Đường kính ngoài (D) : 150 mm
Độ dày vòng bi (B) : 36 mm
Trọng lượng : 2.66 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 90 mm
Đường kính ngoài (D) : 160 mm
Độ dày vòng bi (B) : 40 mm
Trọng lượng : 3.5 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Mới

Đường kính trong (d) : 95 mm
Đường kính ngoài (D) : 170 mm
Độ dày vòng bi (B) : 43 mm
Trọng lượng : 4.1 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International

© Copyright © 2023 www.vongbikg.com