VÒNG BI / BẠC ĐẠN CÔN  Có 172 sản phẩm.

VÒNG BI / BẠC ĐẠN CÔN
trên trang
 • Đường kính trong (d) :  35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 72 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 24.25 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  65 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 130 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 31 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  90 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 150 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 38.5 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  110 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 200 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 41 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 80 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 29 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  32 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 75 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 30 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  38 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 68 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 15 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 80 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 24.75 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  41 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 89 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 30 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  44.5 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 89 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 30 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  38 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 63 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 17 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  14 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 59 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 16 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  45 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 77.8 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 20 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Đường kính trong (d) :  92 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 152 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 39.7 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
Hiển thị 1 - 14 của 172 sản phẩm
Top