VÒNG BI / BẠC ĐẠN BÁNH XE, BITÊ, CHÀ ẮC PI DÊ, TAY LÁI  Có 28 sản phẩm.

VÒNG BI / BẠC ĐẠN BÁNH XE, BITÊ, CHÀ ẮC PI DÊ, TAY LÁI

Nhiều loại vòng bi KG đã được sản xuất để đáp ứng các yêu cầu cụ thể với tính năng bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của ngành công nghiệp ô tô.

Đây là loại vòng bi đặc biệt của nhiều dòng xe ô tô như Camry, Innova, Mazda v..v.. KG đã phát triển nhiều loại vòng bi dành cho ô tô như:

 • - Vòng bi bánh xe
 • - Vòng bi bitê
 • - Giàn lạnh xe ô tô (vòng bi lốc lạnh
 • - Vòng bi tay lái

trên trang
 • Đường kính trong (d) : 25 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 42 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bánh xe
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
 • Đường kính trong (d) : 28 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 58 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 42 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bánh xe
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
 • Đường kính trong (d) : 34 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 64 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 37 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bánh xe
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
 • Đường kính trong (d) : 47 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 78 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 24 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Chà Ắc Pi Dê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email:info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO       KG International
 • Đường kính trong (d) : 28 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Chà Ắc Pi Dê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 17 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Chà Ắc Pi Dê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường kính trong (d) : 32 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 57 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 17 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Chà Ắc Pi Dê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 71 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Chà Ắc Pi Dê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International 
 • Đường kính trong (d) : 37 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 58 mm
 • Độ dày vòng bi (B) :  mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bitê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International 
 • Đường kính trong (d) : 52 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 94 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 19 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bitê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 67 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bitê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International 
 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 75 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bitê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International 
 • Đường kính trong (d) : 45 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 73 mm
 • Độ dày vòng bi (B) :  mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bitê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCOKG International
 • Đường kính trong (d) : 70 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 112 mm
 • Độ dày vòng bi (B) :  26 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Bitê
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
Hiển thị 1 - 14 của 28 sản phẩm
Top