VÒNG BI / BẠC ĐẠN GỐI ĐỠ  Có 118 sản phẩm.

VÒNG BI / BẠC ĐẠN GỐI ĐỠ

Vòng bi (bạc đạn) gối đỡ đưa ra phương pháp tiện ích trong việc sử dụng các ứng dụng vòng bi (bạc đạn) lăn tiếp xúc có độ tin cậy cao mà không cần thiết phải sản xuất gối đỡ vòng bi (bạc đạn).

Nhìn chung, gối đỡ vòng bi (bạc đạn) có các đặc điểm sau:

  • - Có khả năng tự lựa
  • - Có nắp chắn
  • - Dễ dàng tháo lắp
  • - Có thể hoán đổi các cụm gối đỡ của các hãng khác
  • - Nhiều chủng loại thích hợp cho từng ứng dụng. Hơn nữa, gối đỡ có nhiều tiện ích khi sử dụng và độ tin cậy cao
  • - Chốt giữ không quay ở vành ngoài
  • - Thích hợp với loại vòng đai khác thường
  • - Chân giữ định vị lắp ráp


Vòng bi gối đỡ có cùng chung hình dáng giống vòng bi (bạc đạn) tròn, tải trọng tĩnh, đáng tin cậy và các chức năng khác giống như chức năng của vòng bi (bạc đạn) tròn.

trên trang
Kích thước lỗ : 20 mm ;  86 x 64 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 20 mm ; 113 x 90 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 17 mm ; 30.2 x 127 mm (h x a)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 20 mm ; 30.2 x 40 x 62 mm (h x b x w)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước :  Ø 20 mm (a=89 mm, w=94 mm, h=61 mm)
Trọng lượng: 0.74 Kg
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : Ø 25 mm ; (h=42.9mm,a=165mm,e=121mm)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International 
Kích thước lỗ : 25 mm ;  95 x 70 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 30 mm ;  108 x 83 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 35 mm ;  117 x 92 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 40 mm ;  130 x 102 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 45 mm ;  137 x 105 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 50 mm ;  143 x 111 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 55 mm ;  162 x 130 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước lỗ : 60 mm ;  175 x 143 mm (a x e)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Hiển thị 1 - 14 của 118 sản phẩm
Top