VÒNG BI / BẠC ĐẠN CHÀ TRÒN  Có 84 sản phẩm.

VÒNG BI / BẠC ĐẠN CHÀ TRÒN

Vòng bi (bạc đạn) chà tròn (hay vòng bi cầu chặn trục) chỉ chịu được lực theo hướng dọc trục. Vành vòng bi (bạc đạn) được lắp vào trục gọi là vòng đệm trục , các vành ráp vào ổ đỡ thì gọi là vành ổ đỡ. Cả hai vành vòng bi (bạc đạn) đều có rãnh cho bi chạy.

Vòng bi (bạc đạn) chà tròn gồm có 2 loại: loại đơn chịu lực dọc trục theo 1 hướng, loại đôi chịu lực 2 hướng. Vòng đệm trung tâm của vòng bi (bạc đạn) chà tròn loại đôi được nằm theo hướng trục nhờ có vai trục và vòng đệm.

Vòng bi (bạc đạn) chà tròn không thích hợp quay ở tốc độ cao vì chất bôi trơn được phun đều bởi lực ly tâm. Khi dùng trục nằm ngang, phải sử dụng tải trong hướng trục tối thiểu. Vòng cách làm bằng thép dập, nhựa tổng hợp polyamide, đồng thau gia công có độ cứng cao hoặc thép mềm.

trên trang
 • Đường Kính Trong (d) : 10 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 24 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 9 mm
 • Trọng Lượng : 0.021 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 12 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 26 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 9 mm
 • Trọng Lượng : 0.023 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 15 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 28 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 9 mm
 • Trọng Lượng : 0.024 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 17 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 30 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 9 mm
 • Trọng Lượng : 0.026 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 20 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 35 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 10 mm
 • Trọng Lượng : 0.040 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 25 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 42 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 11 mm
 • Trọng Lượng : 0.060 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 30 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 47 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 11 mm
 • Trọng Lượng : 0.069 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 35 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 52 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 12 mm
 • Trọng Lượng : 0.085 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 40 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 60 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 13 mm
 • Trọng Lượng : 0.125 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 45 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 65 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 14 mm
 • Trọng Lượng : 0.148 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 50 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 70 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 14 mm
 • Trọng Lượng : 0.161 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 55 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 78 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 16 mm
 • Trọng Lượng : 0.226 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 60 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 85 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 17 mm
 • Trọng Lượng : 0.296 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường Kính Trong (d) : 65 mm
 • Đường Kính Ngoài (D) : 90 mm
 • Độ Dày Vòng Bi (H) : 18 mm
 • Trọng Lượng : 0.338 Kg
 • Chủng Loại : Vòng bi (bạc đạn) chà tròn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Hiển thị 1 - 14 của 84 sản phẩm
Top