VÒNG BI / BẠC ĐẠN TRÒN  Có 200 sản phẩm.

VÒNG BI / BẠC ĐẠN TRÒN

Vòng bi bạc đạn tròn là loại vòng bi thông dụng nhất trong tất cả các loại vòng bi bạc đạn hạt tròn bởi sự đa dạng về chủng loại. Chúng bao gồm loại không có nắp chắn mỡ, có nắp chắn mỡ bằng thép hoặc cao su (nhựa) và có rãnh chặn.

Vòng bi bạc đạn tròn có nắp sắt, nắp cao su (nắp nhựa) là loại vòng bi bạc đạn tiêu chuẩn. Bề mặt rãnh lăn trên cả vành trong và vành ngoài vòng bi bạc đạn có cung bán kính lớn hơn một chút so với viên bi. Các viên bi có tiếp điểm với rãnh chạy (tiếp xúc êlíp khi có tải trọng). Các gờ của vành trong có độ cao bằng nhau (như gờ của vành ngoài).

Vòng bi bạc đạn tròn có thể chịu tải trọng hướng tâm, tải trọng dọc trục, tải trọng đa hợp và do thiết kế đơn giản, loại vòng bi bạc đạn này được sản xuất để tạo ra độ chính xác hoạt động cao và vận hành với tốc độ cao.

trên trang
 • Đường kính trong (d) : 12 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 28 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 8 mm
 • Trọng lượng : 0.021 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO

KG International

 • Đường kính trong (d) : 15 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 32 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 9 mm
 • Trọng lượng : 0.03 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO  KG International
 • Đường kính trong (d) : 17 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 35 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 10 mm
 • Trọng lượng : 0.039 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO

KG International

 • Đường kính trong (d) : 20 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 42 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
 • Trọng lượng : 0.069 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 

KG International

 • Đường kính trong (d) : 25 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 47 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 12 mm
 • Trọng lượng : 0.08 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 

KG International

 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 55 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 13 mm
 • Trọng lượng : 0.116 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO  

KG International

 • Đường kính trong (d) : 35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 62 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 14 mm
 • Trọng lượng : 0.155 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 

KG International

 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 68 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 15 mm
 • Trọng lượng : 0.19 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO

KG International

 • Đường kính trong (d) : 45 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 75 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
 • Trọng lượng : 0.237 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 

KG International

 • Đường kính trong (d) : 50 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 80 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 16 mm
 • Trọng lượng : 0.261 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 

KG International

 • Đường kính trong (d) : 55 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 90 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Trọng lượng : 0.388 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 

KG International

 • Đường kính trong (d) : 60 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 95 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Trọng lượng : 0.414 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO

KG International

 • Đường kính trong (d) : 65 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 100 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 18 mm
 • Trọng lượng : 0.421 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO

KG International

 • Đường kính trong (d) : 70 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 110 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Trọng lượng : 0.604 Kg
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Tròn
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn  
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO 

KG International

Hiển thị 1 - 14 của 200 sản phẩm
Top