VÒNG BI/ BẠC ĐẠN LỐC LẠNH  Có 8 sản phẩm.

VÒNG BI/ BẠC ĐẠN LỐC LẠNH
 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 50 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Lốc Lạnh
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International 
 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 22 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Lốc Lạnh
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 55 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 23 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Lốc Lạnh
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường kính trong (d) : 35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 50 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Lốc Lạnh
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường kính trong (d) : 35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Lốc Lạnh
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường kính trong (d) : 35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 55 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 20 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Lốc Lạnh
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường kính trong (d) : 35 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 52 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 22 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Lốc Lạnh
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
 • KG International
 • Đường kính trong (d) : 40 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 62mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 24 mm
 • Chủng Loại: Vòng bi (bạc đạn) Lốc Lạnh
 • Giá: Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email: info@tandailongbearings.com.vn 
 • Xuất xứ : KG International FZCO
 • KG International
Hiển thị 1 - 8 của 8 sản phẩm
Top