VÒNG BI MỚI

trên trang
Đường kính trong (d) : 180 mm
Đường kính ngoài (D) : 300 mm
Độ dày vòng bi (B) : 118 mm
Trọng lượng :  34.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 170 mm
Đường kính ngoài (D) : 280 mm
Độ dày vòng bi (B) : 109 mm
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 160 mm
Đường kính ngoài (D) : 270 mm
Độ dày vòng bi (B) : 109 mm
Trọng lượng :  26 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 150 mm
Đường kính ngoài (D) : 250 mm
Độ dày vòng bi (B) : 100 mm
Trọng lượng :  20.2 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 140 mm
Đường kính ngoài (D) : 225 mm
Độ dày vòng bi (B) : 85 mm
Trọng lượng :  13.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 130 mm
Đường kính ngoài (D) : 210 mm
Độ dày vòng bi (B) : 80 mm
Trọng lượng :  11 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 120 mm
Đường kính ngoài (D) : 200 mm
Độ dày vòng bi (B) : 80 mm
Trọng lượng :  10.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 110 mm
Đường kính ngoài (D) : 180 mm
Độ dày vòng bi (B) : 69 mm
Trọng lượng :  7.07 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 200 mm
Đường kính ngoài (D) : 310 mm
Độ dày vòng bi (B) : 109 mm
Trọng lượng :  31 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 190 mm
Đường kính ngoài (D) : 290 mm
Độ dày vòng bi (B) : 100 mm
Trọng lượng :  24.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 180 mm
Đường kính ngoài (D) : 280 mm
Độ dày vòng bi (B) : 100 mm
Trọng lượng :  23.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 180 mm
Đường kính ngoài (D) : 280 mm
Độ dày vòng bi (B) : 100 mm
Trọng lượng :  23.3 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 170 mm
Đường kính ngoài (D) : 260 mm
Độ dày vòng bi (B) : 90 mm
Trọng lượng :  17.7 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 160 mm
Đường kính ngoài (D) : 240 mm
Độ dày vòng bi (B) : 80 mm
Trọng lượng : 13 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Hiển thị 1 - 14 của 2127 sản phẩm

Tư vấn miễn phí (24/7) 028 3969 9384

Top
Chat hỗ trợ 1
Chat ngay