VÒNG BI MỚI

trên trang
Đường kính trong (d) : 280 mm
Đường kính ngoài (D) : 380 mm
Độ dày vòng bi (B) : 75 mm
Trọng lượng :  26.4 kg
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Đường kính trong (d) :  90 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 170 mm
 • Độ dày vòng bi (T) : 52 mm 
 • Chủng Loại : Vòng bi côn
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Đường kính trong (d) : 30 mm
 • Đường kính ngoài (D) : 72 mm
 • Độ dày vòng bi (B) : 21 mm
 • Trọng lượng : 0.433 Kg 
 • Chủng Loại : Vòng bi ( bạc đạn ) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
Đường kính trong (d) : 460 mm
Đường kính ngoài (D) : 760 mm
Độ dày vòng bi (B) : 240 mm
Chủng Loại : Vòng bi nhào cà na
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
 • Kích thước : 25x46x25 mm
 • Chủng Loại : Vòng bi (Bạc đạn) cây
 • Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
 • Email : info@tandailongbearings.com.vn
 • Xuất xứ : Nhật Bản
Kích thước : 90 x 130 x 76 mm (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 260 x 330 x 152 mm (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 240 x 310 x 145 mm (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 150 x 200 x 101 mm (dx d2 x B1)
Chủng Loại : Măng xông
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Đường kính trong (d) : 70 mm
Đường kính ngoài (D) : 130 mm
Độ dày vòng bi (B) : 31 mm
Trọng lượng : 1.58 kg
Chủng Loại : Vòng bi ( Bạc đạn ) nhào tròn
Giá : Vui lòng Liên hệ - 08.3969.9384 
Hãng Sản Xuất : KG International FZCO
KG International
Kích thước : 65 x 140 x 40 (d x a x l)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.2818
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước : 60 x 130 x 30 (d x a x l)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.2818
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước : 55 x 125 x 35 (d x a x l)
Chủng Loại : Gối đỡ
Giá : Vui lòng Liên hệ - 028.3969.2818
Xuất xứ: Nhật Bản
Hiển thị 1 - 14 của 1984 sản phẩm

Tư vấn miễn phí (24/7) 028 3969 9384

Top
Chat hỗ trợ 1
Chat ngay