Danh sách các sản phẩm theo nhà sản xuất SAMICK Bearings


SAMICK Precision Ind. Co., Ltd là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến Nhà máy tự động với đặc sản, sản xuất và bán các chuyển động của mang chuyển động tuyến tính mà nó cạnh tranh với sự phát triển kỹ thuật hình thức. Ngoài ra, SAMICK Precision Ind, Công ty TNHH nó là một chiều rộng tập trung của các trụ sở của một bên được lựa chọn trong hàng lớp đầu tiên trên toàn thế giới, nó được nâng tên của Hàn Quốc.

Không có sản phẩm cho nhà sản xuất này.

Tư vấn miễn phí (24/7) 028 3969 9384

Top
Chat hỗ trợ 1
Chat ngay