New
VÒNG BI / BẠC ĐẠN LỐC LẠNH 30BG(30x50x20)

Automotive Bearings 60TKA3502

60TKA3502

New

Inner Diameter (d) : 35 mm
Outer Diameter (D) : 60 mm
Width (B) : mm
Bearing type : Automotive Bearings
Price : please call - 08.3969.9384 
Email : info@tandailongbearings.com.vn
Brand : Japan

Top