GENERAL SHOPPING TIPS: 

1. Contact our direct sales department, please call:

  • 0283 969 9384 – Ms. Huong or Ms Phuong
  • 0283 969 2818 – Mr. Thi
  • 0903 976 057 – Mr. Tho

2. Buy in store: Quý khách hàng có thể đến địa chỉ - 396 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh để mua hàng trực tiếp.

3. Gửi email: info@tandailongbearings.com.vn


Top